HLR


HLR - Hjärt-Lungräddning


Förskolan  har två egna utbildade HLR-instruktörer och erbjuder gratis utbildning i barn-HLR till alla vårdnadshavare.Naturligtvis är även alla pedagoger och vikarier utbildade.

Under rådande pandemi har vi pausat dessa utbildningar.