Grön Flagg

Grön Flagg


Vi har påbörjat vår resa mot Grön Flaggcertifiering. Varje avdelning har valt ett mål som de arbetar extra mycket med.


Myran: Hållbara barn, tema livsstil & hälsa.

Igelkotten: Småkryp i vår närmiljö, tema djur & natur.

Ekorren: Konsumtion & resurser, tema konsumtion & resurser.

Vi utgår från de globla målen som också kan knytas till målen kring hållbarhet i Lpfö-18. 

Sandfallets Plan