Grön Flagg

Grön Flagg


2021 påbörjade vi vår resa mot Grön Flaggcertifiering. Varje avdelning har valde ett mål som de arbetade extra mycket med.


Myran: Hållbara barn, tema livsstil & hälsa.

Igelkotten: Småkryp i vår närmiljö, tema djur & natur.

Ekorren: Konsumtion & resurser, tema konsumtion & resurser.

Vi utgår från de globla målen som också kan knytas till målen kring hållbarhet i Lpfö-18. 
Under våren 2022 fick vi vår första certifiering. Detta firades med en Grön Flaggfest då Partille tidning kom på besök. 


Reportage Partille tidning

Sandfallets Plan

Vår resa läsåret 2021-2022


Läsåret 2022-2023 påbörjar vi ännu en resa, detta år arbetar vi med ett gemensamt mål: Stad och Samhälle