Avdelningar


Avdelningar


Vi har tre avdelningar: Myran, Igelkotten och Ekorren.


Myran är en småbarnsavdelning för barn från ca 1,5 till ca 3 år. Det finns här 12 platser på tre personal.


Med hög personaltäthet och barn i sin egen ålder får de yngsta barnen chansen att på ett lugnt sätt vänja sig vid den nya miljön.


När barnen vuxit ur småbarnsavdelningen flyttar de till Igelkotten som är en mellan-barnsavdelning och så småningom till Ekorren som är vår avdelning för de äldsta barnen.


Igelkotten har just nu 15 platser och tre personal. Ekorren har 15 platser och två personal. Under eftermiddagarna arbetar en förälder på Ekorren tillsammans med en personal.


Vi har åldershomogena grupper för att på bästa sätt tillgodose varje åldersgrupps olika behov.


Vi tillämpar även personalrotation som innebär att barnen har en pedagog med sig när de "flyttar" till nästa avdelning. På detta sätt följer en pedagog ett visst antal barn under hela deras förskoletid.


Sandfallets Förskola

Stubbvägen 12, 433 47 PARTILLE. info@sandfalletsforskola.se