Hem

Välkommen till Sandfallets Förskola


Sandfallet är ett väl inarbetat föräldrakooperativ som låter sig inspireras av förskolorna i Reggio Emilia i Italien. Detta innebär att vi arbetar projektbaserat och utgår ifrån barnens intressen och hypoteser. Nyfikenheten står i centrum, pedagogerna är medupptäckare och inga svar är givna. Vi är mycket utomhus och varje avdelning går en dag i veckan till skogen för att arbeta i en icke tillrättalagd miljö.


Vi tycker att vi funnit en bra balans i arbetet på förskolan mellan vårdnadshavare och pedagoger. Pedagogerna har givetvis det pedagogiska ansvaret för barnen och föräldrar hjälper till med administration kring och skötsel av förskolan genom att sitta med i styrelse och olika arbetsgrupper, men också genom att arbeta i barngrupp eller städa ett antal eftermiddagar per termin.


Sandfallet ligger vid Furulunds centrum i Partille kommun, strax utanför Göteborg. Kooperativet startades på initiativ av HSB, i samverkan med Partille kommun när BRF Sandfallets byggdes 1988. Att bo i HSB-bostad är dock inget krav.