Att söka plats


Att söka förskoleplats


Tycker du Sandfallets kooperativ verkar intressant för dig och ditt barn? Så här ansöker du om plats.

Formuläret för köplatsanmälan finns längst ner på denna sida (Köplats.pdf).


Fyll i formuläret och skicka det till förskolan. Postadressen hittar du i sidfoten på formuläret eller denna websida.


Köplatsanmälan hamnar hos rektorn som behandlar ansökningarna. När det blir en ledig plats ringer hon upp er för att bestämma tid för informationsmöte.


Läs mer nedan om hur det går till därefter.


Ansökan om medlemsskap

Om du fått beskedet att det finns en ledig plats här på Sandfallet får ni träffa rektorn samt en person från styrelsen som informerar om hur förskolan fungerar och vilka möjligheter och skyldigheter ni som vårdnadshavare har. Därefter fyller ni i en ansökan om medlemsskap som tas upp under nästa styrelsemöte.

(Se filen Ansokan.pdf nedan)


Om inga hinder för medlemskap uppkommit under mötet kommer medlemskapet att godkännas av styrelsen och inskolningen kan ske vid överenskommen tid.


Förskoleavgift

Partille kommun har infört maxtaxa. Den gäller även oss som kooperativ.

Inbetalningskort skickas hem var tredje månad.


Tystnadsplikt

Alla som arbetar på Sandfallets förskola har tystnadsplikt.

Pedagogerna är bunden av sekretess genom sitt yrke, tystnadsplikten gäller förstås även vårdnadshavare som arbetar på förskolan.

Det man som vårdnadshavare-pedagog får höra av barnen på Sandfallet, sägs i förtroende och får inte svikas.


Utdrag ur belastningsregistret

För att få arbeta i barngrupp behöver alla vårdnadshavare och pedagoger lämna in ett aktuellt utdrag.


Placeringsmeddelande

Vi behöver veta hur många timmar om dagen ditt barn har behov av omsorg. I kommentarer vill vi t.ex. veta om det finns matallergier eller annat som pedagogerna bör veta. (Se filen Placering.pdf nedan)


Inskolning

Att börja på förskola är i många fall en stor omställning för barnet men även för dig som vårdnadshavare. 


Inskolningen börjar därför oftast med ett hembesök av en av pedagogerna. Hembesöket är dels för att ni ska få möjlighet att få svar på de frågor ni har, dels för att få träffa barnet och er första gången i trygg hemmiljö.

Besöket brukar ta ca en timme. Då bestäms också på vilka tider inskolningen ska ske.


Inskolningen brukar ta ca 10-14 dagar beroende på  barnet.


Övrigt

Har du frågor är du välkommen att skicka mail: rektor@sandfalletsforskola.se eller ringa till ordförande eller vår rektor: 0725-228271


Under rubriken praktisk information kan du också hitta mer allmän information.


Ladda ner

Ansokan.pdf

Placering.pdf

Köplats.pdf
Sandfallets Förskola

Stubbvägen 12, 433 47 PARTILLE. info@sandfalletsforskola.se