Organisation


Organisation


Förskolans arbete fördelas på tre grupper - pedagoger, styrelse samt vårdnadshavare.


Pedagogerna har det pedagogiska ansvaret. I gengäld sköter styrelsen och rektorn de administrativa uppgifterna och besluten. Alla vårdnadshavare bidrar genom att delta i någon av arbetsgrupperna samt ett antal arbetspass per år.


Rektorn

De dagliga administrativa bestyren och den pedagogiska ledningen sköts av rektorn. Rektorn är en tongivande person på förskolan och har därför valts med stor omsorg av både pedagoger och vårdnadshavare. Pedagogiken som bedrivs på Sandfallet kan du läsa mer om under målsättning.


Pedagoger

Pedagogerna är mycket kunniga och engagerade. Samtliga är utbildade, antingen som barnskötare eller förskollärare. Därför är det också de som har det pedagogiska ansvaret samt bestämmer vilka material som ska finnas och vilka aktiviteter som ska genomföras med barnen. Pedagogerna har liksom vårdnadshavarna gjort ett aktivt val vilket resulterar i en positiv och flexibel personalgrupp.


Köket

Mat ska vara mycket. Lugn och ro, trevligt vid bordet och framför allt gott. Med ett schema fullt av lek, koncentration och skratt måste det stå bra och näringsrik mat på bordet. Därför har vi satsat på egen kock.

Vår ambition är att på förskolan servera ekologisk, kravodlad och närproducerad d.v.s.klimatsmart mat till våra barn. Numer är knappt 70% av alla våra matinköp ekologiska och/eller kravmärkta. Vi strävar att äta vegetarisk mat två gånger/vecka och fisk (alltid MSC märkt) två ggr/vecka.

Några gånger per termin serverar vi något nytt under rubriken ”Världens mat” Detta för att visa på olikheter, bjuda på smaksensationer och skapa ett intresse för vad vi stoppar i oss. Vi kombinerar denna dagens lunch med att prova några ord, en sång och en dans från respektive land.

Vår kock bjuder oss ett rikligt fat med kanske ett tiotal olika bönor och grönsaker innan lunch för att stilla den värsta hungern och varje lunch avslutas också med frukt. Därigenom ser vi också till att barnen får i sig en stor del av sitt dagsbehov av frukt och grönt. Kocken bakar brödet varje dag och från köket som ligger mitt i förskolan sprids mycket spännande och härliga dofter. Detta tror vi också bidrar till vårt stora matintresse.

Det lilla matsvinn som kan uppstå i form av fruktskal, brödkanter eller mat som inte åts upp läggs i en kompost för att omvandlas till jord. Den behövs i våra små grönsaksodlingar och är en del av vårt pedagogiska arbete.


Städerska

Städerskan kommer två dagar i veckan och de andra dagarna är det vårdnadshavare som sköter städningen.


Föräldrarnas uppgifter

Varje barns vårdnadshavare får ett antal arbetspass/ år (i dagsläget 12st/år om man har ett barn, har man två barn är det 16st/år) som fördelas jämt mellan vårdnadshavare. Arbetspassen sker antingen i barngrupp (14.15-17.15) eller så har man ansvar för dagens städning som sker då förskolan är stängd. 

Arbetspassen fördelas av planeringsgruppen och man lämnar in önskemål innan varje fördelning som sker två gånger per termin. De vårdnadshavare som tar plats i styrelsen får som kompensation färre arbetsdagar under året.

En gång på våren och en gång på hösten samlas vårdnadshavarna för en rejäl storstädning (en lördag). En vårdnadshavare /familj ska vara med vid varje tillfälle. Förskolan har också två utefixardagar där du som vårdnadshavare deltar på en av dem.


Arbetsgrupper


En vårdnadshavare i varje familj ingår i någon av följande arbetsgrupper. Just nu finns följande arbetsgrupper: Planeringsgruppen, fixargruppen och fest- och bakgruppen, itgrupp och stipendiegrupp.


Planeringsgruppen håller ordning på vilken familj som ska ha vilka arbetsdagar samt organiserar vår- och höststäddagarna för vårdnadshavarna under året.


Fixargruppen ordnar snickeri, sömnad och övriga småuppgifter som kan dyka upp inomhus på förskolan. Gruppen tar även hand om skottningen av förskolans lilla gård samt trapporna.


Fest- och bakgruppen ser till att vårdnadshavare, barn och pedagoger har ännu lite trevligare än vanligt med jämna mellanrum t.ex. med julfest, sommarfest och föräldra- och personalfest. Denna grupp brukar baka fikabröd till nämnda fester, utefixardagar samt städdagar (vår- och höststädning).


ITgruppen servar skrivare, datorer, paddor och ser till att all teknik på förskolan fungerar.


Stipendiegruppen arbetar med att söka lämpiga stipendier för att förgylla verksamheten på olika sätt.


Styrelse

Styrelsen består av tio personer; ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, personalrepresentant, rektor samt en vårdnadshavare från varje arbetsgrupp. Styrelsen är den administrativa drivkraften för kooperativet och den instans som fattar alla formella beslut.