Organisation


Organisation


Förskolans arbete fördelas på tre grupper - personalen, styrelsen samt vårdnadshavarna.


Personalen har det pedagogiska ansvaret. I gengäld sköter styrelsen och rektorn de administrativa uppgifterna och besluten. Alla vårdnadshavare bidrar genom att delta i någon av arbetsgrupperna samt ett antal arbetsdagar per år.


Rektorn

De dagliga administrativa bestyren och den pedagogiska ledningen sköts av rektorn. Rektorn är en tongivande person på förskolan och har därför valts med stor omsorg av både föräldrar och personal. Pedagogiken som bedrivs på Sandfallet kan du läsa mer om under Målsättning.


Personalen

Pedagogerna är mycket kunniga och engagerade. Samtliga är utbildade, antingen som barnskötare eller förskollärare. Därför är det också de som har det pedagogiska ansvaret samt bestämmer vilka material som ska finnas och vilka aktiviteter som ska genomföras med barnen. Personalen har liksom vårdnadshavarna gjort ett aktivt val vilket resulterar i en positiv och flexibel personalgrupp.


Köket

Mat ska vara mycket. Lugn och ro, trevligt vid bordet och framför allt gott. Med ett schema fullt av lek, koncentration och skratt måste det stå bra och näringsrik mat på bordet. Därför har vi satsat på egen kock.

Vår ambition är att på förskolan servera ekologisk, kravodlad och närproducerad d.v.s.klimatsmart mat till våra barn. Numer är knappt 70% av alla våra matinköp ekologiska och/eller kravmärkta. Vi strävar att äta vegetarisk mat en gång/vecka och fisk (alltid MSC märkt) två ggr/vecka.

Några gånger per termin serverar vi något nytt under rubriken ”Världens mat” Detta för att visa på olikheter, bjuda på smaksensationer och skapa ett intresse för vad vi stoppar i oss. Vi kombinerar denna dagens lunch med att prova några ord, en sång och en dans från respektive land.

Vår kock bjuder oss ett rikligt fat med kanske ett tiotal olika bönor och grönsaker innan lunch för att stilla den värsta hungern och varje lunch avslutas också med frukt. Därigenom ser vi också till att barnen får i sig en stor del av sitt dagsbehov av frukt och grönt.  Hon bakar brödet varje dag och från köket som ligger mitt i förskolan sprids mycket spännande och härliga dofter. Detta tror vi också bidrar till vårt stora matintresse.

Det lilla matsvinn som kan uppstå i form av fruktskal, brödkanter eller mat från någon som inte orkade äta upp allt läggs i en kompost för att omvandlas till jord. Den behövs i våra små grönsaksodlingar och är en del av vårt pedagogiska arbete.


Städerska

Städerskan kommer två dagar i veckan och de andra dagarna är det föräldrarna som sköter städningen.


Föräldrarnas Uppgifter

Varje barns föräldrar får ett beting på några arbetseftermiddagar per år som fördelas jämt mellan föräldrarna. Man kan vara med i antingen barngruppen eller ta hand om städningen. Städningen görs efter att förskolan stängt medan upgifter i barngruppen görs mellan 14:15-17:15.


Arbetspassen fördelas av planeringsgruppen och man lämnar in önskemål innan varje fördelning som sker två gånger per termin. De föräldrarna som tar plats i styrelsen får som kompensation färre arbetsdagar under året.


När man arbetar i barngrupp är man tillsammans med en pedagog. Arbetet varierar från dag till dag men det kan vara att läsa sagor, sparka boll, fixa mellanmål m.m.


En gång på våren och en gång på hösten samlas föräldrarna för en rejäl storstädning (en lördag). En förälder/familj ska vara med vid varje tillfälle. För den löpande städningen finns det en städerska.


Arbetsgrupper

Det finns alltid saker som ska fixas men som inte hinns med när man har barn runt benen. För att personalen inte ska behöva slösa tid på något annat än barnen finns det olika arbetsgrupper (med föräldrar) som löser dagens problem vid tillfälle.


När något behöver fixas tar rektorn kontakt med den grupp som är mest lämpad att lösa uppgiften. Arbetsgruppen i sin tur fördelar inkomna uppgifter mellan gruppens medlemmar. Grundtanken är att många ska göra lite.


En förälder ingår i någon av arbetsgrupperna.Varje termin placeras man i en grupp som passar fallenhet och/eller intresse. För att det ska bli bra arbetsfördelning är antalet platser i respektive grupp förbestämt.


Just nu finns följande arbetsgrupper: Planeringsgruppen, Fixar- och återvinningsgruppen och Fest- och Bakgruppen.


- Planeringsgruppen håller ordning på vilken familj som ska ha vilka arbetsdagar, samt organiserar vår- och höststäddagarna för föräldrarna under året.


- Fixargruppen ordnar snickeri, sömnad och övriga småuppgifter som kan dyka upp inomhus på förskolan. Gruppen tar även hand om återvinningen på förskolan.


- Fest- och bakgruppen ser till att föräldrar, barn och personal har ännu lite trevligare än vanligt med jämna mellanrum t.ex. med julfest, sommarfest och föräldra- och personalfest. Denna grupp brukar baka fikabröd till nämnda fester samt städdagar (vår- och höststädning)


Styrelse

Styrelsen består av nio personer; ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, personalrepresentant, rektor samt en förälder från varje arbetsgrupp.


Styrelsen är den administrativa drivkraften för kooperativet och den instans som fattar alla formella beslut.Sandfallets Förskola

Stubbvägen 12, 433 47 PARTILLE. info@sandfalletsforskola.se